• psykolog@gittebundgaard.dk
  • +45 60 822 922

Acceptance and Commitment Therapy - ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en nyere metode inden for gruppen af kognitiv adfærdsterapi. ACT er en evidensbaseret teori og metode, hvilket betyder, at der findes videnskabelig belæg for, at metoden er effektfuld i behandlingern af en række psykiske vanskeligheder.

I vores søgen efter at leve et lykkeligt liv bruger vi mange kræfter på undgåelse og på kontrol af det smertefulde og ubehagelige i vores liv. Ofte bliver kampen for at undgå ubehaget en del af problemet, og medvirker til at forstærke de ubehagelige tanker og følelser. Eksempler på dette kan være, at vi isolerer os fra andre mennesker for at undgå ubehagelige følelser af ikke at være god nok, eller vi drikker alkohol for at dulme oplevelsen af angst og ensomhed.

Med ACT forsøger man at udvikle en livsforbedrende evne også kaldet psykologisk fleksibilitet. Det vil sige evnen til bevidst at være i kontakt med nuet, forholde sig accepterende til både det positive og negative i livet, for der igennem at kunne bevæge sig i retning af en mere meningsfuld og værdibaseret tilværelse. Meget af det vi som mennesker kæmper med, er ofte en naturlig del af livet og et grundvilkår for os alle. Hvis vi accepterer det uundgåelige, og forsøger at kæmpe mindre imod, kan vi på mere konstruktiv og hjælpsom vis håndtere livets udfordringer. Som en sidegevinst kan vi opleve, at det psykiske ubehag optager mindre af vores opmærksomhed, samt at vi i højere grad kan fortage mere værdibaserede handlinger.