• psykolog@gittebundgaard.dk
 • +45 60 822 922

Depression

En depression kan opstå mere pludseligt eller komme snigende over tid. Det er en udbredt lidelse, som rammer et stigende antal mennesker verden over. I følge Verdens Sundheds Organisationen (WHO) er depression den fjerde hyppigste sygdom i verden. Alene i Danmark vil hver femte dansker på et tidspunkt opleve at få en depression.

Depressive symptomer kan være:

 • Udtalt tristhed
 • Manglende energi
 • Søvnbesvær
 • Manglende overblik 
 • Koncentrations- og hukommelsesproblemer
 • Manglende eller nedsat seksuel lyst
 • Skyldfølelser og selvbebrejdelser
 • Ændring i appetit og vægt

Depression kan udløses af en lang række faktorer som f.eks.:

 • Langvarig stress og udmattelse
 • Store livsforandringer
 • Sorg og tab i forbindelse med f.eks. sygdom og dødsfald
 • Arvelig disposition
 • For store krav og forventninger fra og til dig selv og dine omgivelser

Du kan læse mere om depression på www.depressionsforeningen.dk