• psykolog@gittebundgaard.dk
  • +45 60 822 922

Kognitiv Adfærdsterapi - KAT

I kognitiv adfærdsterapi (KAT) er der fokus på de tankemønstre, der kan være styrende for dine følelser, handlemåder og for udviklingen af psykiske vanskeligheder. I kognitiv adfærdsterapi arbejdes der primært med tænkningen (erindringer, forestillingsbilleder, fantasier mm.) og de handlemønstre som udspringer af dette. Jeg anvender redskaber fra kognitiv adfærdsterapi sammen med nyere kognitive metoder, som f.eks. Acceptance and Commitment Therapy (ACT).