• psykolog@gittebundgaard.dk
  • +45 60 822 922

Problemer med selvværd

Der kan være mange årsager til selvværds problemer. Oftest skyldes det en høj grad af selvkritik og strenghed vendt imod egen person samtidig med, at forventningerne til egen formåen er tårnhøje. Mange mennesker kan nikke genkendende til en hård og ufølsom tone over for sig selv.

Vi lever i dag i et samfund præget af fremdrift og ofte urealistiske idealer, hvor vi alt for nemt risikerer, at træde ved siden af. Vi kan derfor være tilbøjelige til at presse os selv, og når vi uundgåeligt kommer til at fejle, rettes kritik og fjendtlighed indad mod os selv. Et lavt selvværd kan være forbundet med oplevede vanskelige vilkår under opvæksten, manglende anerkendelse fra omgivelserne, mobning, en oplevelse af at være anderledes mm.

Et lavt selvværd kan på længere sigt føre til udvikling af stress, angst og depression, idet man ofte forsøger at kompensere for de selvkritiske tanker og følelser, ved at præstere endnu mere, og derved overforbruge sig selv.

 

Lavt selvværd kan være kendetegnet ved:

  • Utilstrækkelighedsfølelse
  • Hård og ufølsom tone rettet mod egen person
  • Grundlæggende fornemmelse af ikke at være god nok
  • Skamfuldhed over ikke at leve op til egne forventninger
  • Overskridelse af egne grænser