• psykolog@gittebundgaard.dk
  • +45 60 822 922

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en stresstilstand, der kan udløses af forskellige former for traumatiske hændelser, såsom overfald, voldtægt, krigshandlinger, naturkatastrofer, røveri, voldsom ulykke mm. Hændelser hvor man har haft en oplevelse af at være i fare, eller oplevet en reel trussel om død eller alvorlig fysisk tilskadekomst. Stresstilstanden kan også udløses ved, at være vidne til at andre mennesker bliver truet på liv og førlighed.

Traumatiske symptomer opstår pga. ubalance i det autonome nervesystems evne til selvregulering. Det autonome nervesystem regulerer kroppen i forhold til, om vi f.eks. kan hvile under trygge forhold eller modsat oplever, at vi bliver truet eller er i fare, hvilket aktiverer vores automatiske overlevelsesreflekser.

Et traume er både en psykologisk og fysiologisk oplevelse, også selvom den traumatiske begivenhed ikke har forårsaget nogen direkte skade på kroppen.

Der er fire forhold eller grupper af symptomer, som er mest centrale ved PTSD.

  • Genoplevelse af traumet (flashbacks): Flashbacks er meget levende genoplevelser af det traumatiske, hvor man ser situationen for sit indre blik. Det er oplevelser, der kan sættes i gang af f.eks. lyde, lugte og synsindtryk. Flashbacks kan være meget angstprovokerende, og opstår ofte meget tilfældigt og pludseligt.
  • Øget vagtsomhed (hyperarrousal): En følelse af at være konstant på vagt, at være rastløs, søvnbesværet, irritabel og vred. En oplevelse af at fare sammen ved lyde og pludselige bevægelser, samt aldrig at kunne slappe af.
  • Undgåelse: Undgåelse af begivenheder, steder og situationer, som minder om den traumatiske oplevelse, eller som man tror kan fremprovokere genoplevelses symptomer. Undgåelsesadfærd fører ofte til øget isolation.
  • Hukommelsesproblemer og personlighedsændringer: Det kan være svært at koncentrere sig, hvis man konstant er på vagt, hvilket vanskeliggør indlæring af nye ting, samt at huske det som man gerne vil huske. Undersøgelser viser, at de områder i hjernen som er forbundet med at huske, fungerer dårligere. Personligheden kan opleves som værende ændret, både af personen selv og af pårørende, og det kan være svært at rumme andre mennesker, at være den opmærksomme og kærlige forælder mm.

Du kan læse mere om PTSD på www.ptsdidanmark.dk