• psykolog@gittebundgaard.dk
  • +45 60 822 922

MBSR Gruppeforløb

Mindfulness-baseret Stress Reduktion – MBSR
8 ugers gruppeforløb i centrum af Aarhus

Jeg er uddannet MBSR underviser af instruktører ved Dansk Center for Mindfulness – Aarhus Universitet samt instruktører ved Center for Mindfulness – Massachusetts Medical Scool, USA. Både i privat regi og i min ansættelse ved Aarhus Kommune underviser jeg i MBSR gruppeforløb siden 2013, og har derved oparbejdet en solid praktisk erfaring.

Undervisningen foregår på Blachs Gaard, Vesterport 8k, 8000 Aarhus C

Pris: 3800,- inklusiv kompendie og lydfiler. Er du studerende, arbejdsledig eller pensionist kan du få 400,- i rabat. Du har også mulighed for at betale i to rater af 1900,-

Tilmelding: mail til psykolog@gittebundgaard.dk eller sms til 60 822 922.

Forløbet: Der er i alt 9 sessioner, 8 sessioner af tre timers varighed på en hverdag, 1 session (fordybelsesdag) vil have en varighed af seks timer, og vil være placeret i en weekend.

Praktisk: Der vil være stole, puder, tæpper, yogamåtter mm. til rådighed. Du er selvfølgelig velkommen til at medbringe egen meditationspude mm.

Mindfulness handler om, at forsøge at give plads til livet, der hvor det reelt udfolder sig, nemlig i nuet. Vi er ofte optaget af tanker om fremtiden, af forventninger og bekymringer om hvordan det vil gå, eller optaget af fortiden, af ting vi fortryder eller grubler over. Det er helt normalt, at blive fanget ind af tanker og følelser forbundet med fortiden og fremtiden, men når vores opmærksomhed er optaget af grublerier, bekymringer og forventninger om alt det der har været, eller måske vil komme, så er det vanskeligt, at være nærværende i kontakten med os selv og verden omkring os.

MBSR er et effektivt og veldokumenteret redskab til bl.a. at forebygge og reducere stress, angst, depression, smertetilstande, psykiske traumer, funktionelle lidelser mm. MBSR forløbet indeholder en uge for uge opskrift på, hvordan man kan genetablere en venlig kontakt til sig selv, samt få mod til, at tage skridt i en retning, der giver livet mening og indhold.

Forløbet vil være en vekselvirkning mellem korte oplæg, meditationer, kropslige øvelser, mindful yoga/bevægelse og dialog. Der vil blive udleveret et kompendium, og du vil have adgang til lydfiler med mindfulness meditationer og mindful yoga, som du skal træne med mellem sessionerne. Der er ca. 45 min. daglig træning på egen hånd mellem sessionerne.

Der er ikke tale om en nem vej væk fra det, som opleves svært. I dette forløb vil du blive bedt om, at tage aktiv del i at forbedre dit helbred.

Mindfulness kan beskrives,
som det at være bevidst opmærksom på de oplevelser,
der udfolder sig i det nuværende øjeblik
uden at dømme –
med en holdning af åbenhed,
nysgerrighed og venlighed.

Jon Kabat-Zinn

MBSR programmet tilbydes også til virksomheder og som individuelle forløb.

For mere information om Mindfulness-baseret Stress Reduktion kan du besøge hjemmesiden for Dansk Center for Mindfulness www.mindfulness.au.dk

For nærmere information om MBSR gruppeforløbet ring eller sms på tlf. 60 822 922 eller send en email til psykolog@gittebundgaard.dk.

Lydfilerne indgår som en del af hjemmearbejdet i MBSR forløbet, og udgør en del af en større sammenhæng. Du er velkommen til at afprøve dem, og derved få en fornemmelse af nogle af de praktiske øvelser.

Siddende meditation:

 

Mindfull yoga

 

Body scan

 

Stående yoga-øvelser

 

Kort siddende meditation

 

Kort body scan