• psykolog@gittebundgaard.dk
  • +45 60 822 922

Mindfulness-baseret Stress Reduktion - MBSR

Mindfulness kan forstås som evnen til at forholde sig bevidst til sine oplevelser og på en måde, som kan være mindre dømmende og mere åben, nysgerrig og venlig overfor de tanker, følelser og kropslige fornemmelser der kommer og går. Mindfulness anvendes i terapien med det formål, at træne din opmærksomhed til at være mere nærværende og accepterende overfor dig selv og andre, overfor tingene som de er, både de behagelige og ubehagelige.

Mindfulness handler om at give plads til livet der, hvor det reelt udfolder sig, nemlig i nuet. Vi er ofte optaget af tanker om fremtiden, forventninger og bekymringer om hvordan det vil gå, eller vi er optaget af fortiden og af ting vi fortryder eller grubler over. Det er helt normalt at blive fanget ind af tanker og følelser forbundet med fortiden og fremtiden, men når vores opmærksomhed er optaget af grublerier, bekymringer og forventninger om alt det, der har været eller måske vil komme, så er det vanskeligt at være nærværende i kontakten med andre, verden omkring os og ikke mindst os selv.

Når vi træner mindfulness øges vores evne til at vende opmærksomheden mod livet som det leves lige nu, og i mindre grad lade os rive med af strømmen af tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Den eneste måde vi reelt kan påvirke fremtiden, er ved at tage ejerskab over det nuværende øjeblik. Ved at være nærværende i øjeblikket vil det næste øjeblik kunne opleves ganske anderledes.

Mindfulness er i lige så høj grad hjertetræning som opmærksomhedstræning, det vil sige at kunne være opmærksom på en venlig og omsorgsfuld måde overfor tanker, følelser og kropslige fornemmelser og overfor livet som det udfolder sig. Kroppen er et vigtigt redskab i MBSR. Ved at træne opmærksomhed på kroppen, træner du din evne til at være mere nærværende. Kropslige øvelser i form af bl.a. mindful yoga og træning af kropsbevidsthed indgår derfor naturligt i arbejdet med mindfulness.