• psykolog@gittebundgaard.dk
  • +45 60 822 922

Terapimetoder

Jeg har fokus på at skabe en god relation samt et tillidsfuldt og troværdigt rum, hvori du kan føle dig tryg, og har mod på arbejde med dig selv, og det du oplever udfordrende. Valget af psykoterapeutisk metode afhænger af din problemstilling, dine ønsker og det vi i fællesskab finder giver mening for dig. Nyere forskning peger på, at relationen mellem klient og terapeut, har afgørende betydning for effekten af de terapeutiske redskaber der anvendes, dette uanset hvilke psykoterapeutiske metoder der benyttes.

Fokus for dit forløb vil først og fremmest være på det, der hindre dig i at leve det liv du ønsker, og på de udfordringer du møder i din dagligdag. Din livshistorie kan være relevant at inddrage afhængig af din problematik. Ofte er der en sammenhæng mellem de vanskeligheder vi møder i det nuværende liv, og de oplevelser og erfaringer vi har haft gennem livet.

Fra menuen til venstre kan du læse mere om de enkelte terapimetoder. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig hvis du har har spørgsmål.

Jeg tilbyder

  • Individuel samtaleterapi.
  • Terapi i grupper med 4-6 deltagere. Gruppe terapi er især relevant, hvis du har problemer med depression, angst, stress eller kroniske smerter.
  • 8 ugers gruppeforløb med Mindfulness-baseret Stress Reduktion, MBSR.
  • Samtaleterapi på engelsk.
  • Jeg har desuden mange års erfaring i at gennemføre samtaler med deltagelse af tolk.