• psykolog@gittebundgaard.dk
  • +45 60 822 922

EMDR

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er en evidensbaseret metode godkendt og anbefalet af WHO som en af de mest effektive metoder til behandling af posttraumatiske symptomer. Det drejer sig både om traumatiske oplevelser tilbage i barndommen, f.eks. fysiske og psykiske overgreb, mobning eller vanskelige opvækstvilkår i familien, samt aktuelt udløste traumatiske oplevelser i forbindelse med f.eks. ulykker, vold, voldtægt og krigsoplevelser. Foruden traumer og PTSD, er EMDR behandling effektiv overfor en række andre lidelser som f.eks. angst, depression, stress, fobier og selvværdsproblemer.

I EMDR-behandling er fokus ikke på symptomet, men det der har forårsaget symptomet, hvilket medvirker til at skabe varige ændringer og forandringer såvel i de invaliderende symptomer samt ændret adfærd. Dvs. EMDR-behandling aktiverer og bearbejder den måde, traumet/belastningen påvirker i nutiden på en tryg og systematisk måde og sikre dermed, at de gamle traumatiske erindringer kan lagres igen, men denne gang i en bevidst, revideret og accepteret form. EMDR-behandling hjælper til, at fortid forbliver fortid, og nutid bliver nutid.

EMDR-behandlingen kombinerer samtale om problemet, anvendelse af standardiserede protokoller samt bilateral stimulering af hjernes højre og venstre side, bl.a. via taktilstimulering eller øjenbevægelser. EMDR-behandling sammenlignes bl.a. med den bearbejdning, der sker under søvnen, her bl.a. REM søvnen (Rapid Eye Movement), dvs. den del af søvnen, hvor vi drømmer.