• psykolog@gittebundgaard.dk
 • +45 60 822 922

Krise og sorg

En krise kan være akut eller have stået på i længere tid. Kriser opstår på grund af ydre begivenheder, hvor man f.eks. oplever at have mistet, eller oplever en trussel om at miste noget, der er betydningsfuldt.

F.eks. i forbindelse med:

 • Vold og seksuelle overgreb
 • Fyring
 • Røveri
 • Ulykke
 • Dødsfald
 • Egen eller nærtståendes fysisk eller psykisk sygdom
 • Skilsmisse

Tilstanden er oftest kortvarig og tidsafgrænset, idet der sker en form for tilpasning. Det betyder ikke nødvendigvis, at det skete er bearbejdet, måske er det i stedet fortrængt og gemt væk. Med tiden kan man risikere, at den ubearbejdede og fortrængte krise opleves mere fastlåst, og giver sig til kende som depression, angst, fysisk sygdom eller måske som en traumatisk belastningsreaktion (PTSD).

En krise kan være mere livsbetinget, og betegnes som en udviklingskrise. En udviklingskrise udløses af mere naturlige forandringer i livet, som f.eks. at blive forældre, påbegynde uddannelse eller job, pensionering mm.

Krise i forbindelse med tab af en nærtstående eller mistet funktioner i forbindelse med sygdom eller ulykke hos dig selv, eller hos dem du holder af, kan opleves som sorg. Sorg og sorgreaktioner opleves forskelligt fra person til person. At føle sorg er en naturlig reaktion på de forandringer, der er opstået efter tab.

Reaktioner på sorg kan være:

 • Tristhed
 • Søvnproblemer
 • Bekymring for fremtiden
 • Håbløshed
 • Kaotiske tanker
 • Manglende perspektiv og livslyst
 • Vrede og frustration
 • Isolation

Sorg processen kan forsinkes, hvis man ikke tillader sig selv at sørge, og i stedet forsøger at holde sorgen på afstand ved hjælp af f.eks. arbejde, praktiske gøremål og/eller tager sig af nærtstående, der måske også er ramt at tabet. Sorg der ikke får lov at udtrykkes og være til stede, kan medvirke til, at man måske reagerer voldsommere på senere oplevelser af tab, øget risiko for depression mm. Sorg kan også opleves som kronisk eller fastfrosset, hvis den tager over og fylder hele livet. Man kan være bange for at give slip og komme videre med livet, og sidder i stedet fast i minderne om det tabte.

Du kan læse mere om krise og sorg på www.danskkrisekorps.dk