• psykolog@gittebundgaard.dk
  • +45 60 822 922

Compassion Focused Therapy - CFT

CFT eller medfølelsesfokuseret terapi har fokus på at udvikle evnen til at kunne berolige sig selv, fremme følelser af indre tryghed samt evnen til at rette venlighed og omsorg mod sig selv. Det vil sige at kunne blive berørt af og være åben overfor egen lidelse, og ikke forsøge at undgå eller løsrive sig fra den. Selvmedfølelse kan fremme accept af, at livet ikke altid bringer det man ønsker, eller det man ønsker at være. Dette kan generere følelser som venlighed og omsorg og dermed et bedre afsæt til at håndtere modgangen i livet.

At kunne være selvmedfølende indebærer desuden at genkende egne oplevelser, som en del af et fælles medmenneskeligt aspekt frem for at isolere sig i egen smertefulde verden. Når vi oplever egne fejl og mangler, får det ofte andre til at fremstå mere ufejlbarlig, og vores egen smerte og besvær overskygger alt andet. At være menneske er ensbetydende med at være dødelig, sårbar og fejlbarlig. Ved at anerkende at tanker, følelser og handlinger påvirkes af omstændigheder som man ikke er herre over, såsom opvækstbetingelser, andre menneskers handlinger og forventninger mm., opstår der en forståelse af, at mennesker eksisterer som en del af en gensidig årsags- og effekt sammenhæng.

Accept, mindfulness og selvmedfølelse er måder at være med sig selv og livet på, som er tæt relaterede. Til sammen former de et forhold til vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser, som er mindre undgående og mindre komplekst og i stedet mere opmærksomt, accepterende og medfølende.