• psykolog@gittebundgaard.dk
  • +45 60 822 922

Traume Terapi - Somatic Experiencing SE

Når vi udsættes for fare, reagerer vi oftest instinktivt med flugt eller kamp. Hvis ingen af disse muligheder lykkedes, kan vi reagerer med fasttfrysning. Langt de fleste svære bealstninger vi oplever i livet, formår vi at få berabejdet og leve videre med erindring om, uden at de hindre os i at leve det liv vi ønsker. Traumer som ikke er bearbejdet, kan resultere i en lang række vanskeligheder som f.eks. angst, depression, hukommelsesproblemer, koncentrationsvanskeligheder, søvnbesær og kroniske smerter. Symptomer der kan være tegn på, at kroppen stadig er i alarmberedskab efter den traumatisk oplevelse. Normalvis er vores krop i stand til at genvinde balancen, men nogle mennesker kan af forskellige årsager være mere såbare og måske er traumet af en sådan karakter, at det kan være svært at overvinde.

Formålet med traume terapi er først og fremmest at arbejde med de vanskeligheder, som traumet har forårsaget, eksempelvis ved at arbejde med de sansemæssige oplevelser, som mærkes i kroppen. Traumet sidder ikke i selve den traumatiske begivenhed, men lagres i kroppen, i nervesystemet. Via traume terapi kan man arbejde med at frigøre de instinktive reaktioner, som opleves i kroppen, udvikle nye kognitive og kropslige ressourcer og derved nye handlefærdigheder.

En anden vigtig del af traume terapi er at skabe forståelse for de reaktionsmønstre, der er forbundet med at have oplevet noget traumatisk. Hvis tilstanden har stået på i længere tid, kan det have fået negative konsekvenser for kontakten til familien og de nære relationer, for arbejdet eller uddannelsen, for generel udfoldelse og livsglæde. At skabe håb om forandring og tage indledende skridt i retning af det du oplever er værdifuldt, er en del af traume terapien.